Op weg naar het nieuwe normaal

Wat zien we gebeuren?

Wat voor ons ligt is nieuw en onzeker. Dat vergroot onze behoefte aan zingeving, contact, structuur en zekerheid. Werk speelt een hierin een belangrijke rol.

We dromen van werk dat er toe doet. Op zowel persoonlijk, maatschappelijk als ecologisch niveau.

Medewerkers ervaren soms angst en onzekerheid. Ook is het een uitdaging om fysiek en mentaal gezond te blijven, en verbonden te zijn met collega's.

Organisaties hebben praktische uitdagingen. Maar er zijn ook vraagstukken rondom psychosociale ondersteuning, leidinggeven op afstand, en nieuwe vormen van samenwerken.

Communicatie heeft nog nooit zo'n cruciale rol gespeeld. Mensen bereiken en raken. Ze verbinden met elkaar en het gezamenlijke doel, door perspectief en duidelijkheid te geven.

Verandering is nú mogelijk. We zoeken naar een nieuwe balans en beseffen daarbij hoe belangrijk het is om gezond, veerkrachtig en verbonden te zijn met elkaar.

Wat we nu doen

Creëren van perspectief

Gezamenlijk en vanuit meerdere invalshoeken vooruitkijken en de weg vrijmaken voor hoop, sturing en impact.

Cases uit de praktijk:

Concrete oplossingen in het hier & nu

Praktische oplossingen om om te gaan met urgente uitdagingen. Zowel op praktisch, mentaal, als psychosociaal niveau.

Cases uit de praktijk:

Goede en heldere communicatie

Van wildgroei naar specifieke impact. In begrijpelijke taal en via effectieve en aantrekkelijk vormgegeven tools en methodieken; zowel online als offline.

Cases uit de praktijk:

Focus op verandering

Echt veranderen. Zowel op niveau van beleid, als in aanpak. Maar ook oude, onbewuste patronen doorbreken en nieuw gedrag stimuleren en vasthouden.

Cases uit de praktijk: